Overstappen naar een goedkopere energieleverancier: wat is wijsheid?

Overstappen of trouw blijven aan uw huidige leverancier? Een periodiek terugkerende vraag waarmee u veel geld kunt besparen. Maar wat is in uw situatie slim en hoe kiest u een andere, betere energieverstrekker?

Overstapgedrag van de consument

De Consumentenbond doet onderzoek naar het overstapgedrag van consumenten. Uit een onderzoek hiernaar onder 4600 energiegebruikers is gebleken dat een ruime meerderheid van 69% wel eens is overgestapt naar een andere energieaanbieder. Iets meer dan de helft van deze overstappers is ooit één keer veranderd van aanbieder, maar ook veel mensen stapten twee maal over. Een op de zes van deze groep stapte meer dan driemaal over. Dat wordt ook flink gestimuleerd door de gratis cadeaus bij het overstappen van energie die je tegenwoordig vaak krijgt.

Overstappen levert geen problemen op

Uit het onderzoek blijkt eveneens dat de overstap in de meeste gevallen goed gaat. 90% van de mensen die in de afgelopen jaren overstapten, zijn (erg) tevreden over de wijze waarop de overstap verliep. Wanneer zich problemen voordelen, zat dit voornamelijk in de timing (wanneer is het juiste moment om over te stappen?), problemen met de eindafrekening of problemen van administratieve aard. Voor handige weetjes bij vergelijken en/of overstappen van energieleveranciers, kijk ook eens op energiehunter.nl

Van alle ondervraagden geeft 37% aan in de toekomst te overwegen om over te stappen. 38% geeft aan dit misschien te zullen doen. Het zijn voornamelijk de overstappers die overwegen in de toekomst wederom een overstap te zullen maken. Consumenten die al jarenlang dezelfde energieleverancier hebben, zijn om hun eigen redenen sterker geneigd hun huidige leverancier trouw te blijven. Deze groep mensen is zich er vaak niet van bewust dat een periodieke overstap tot wel honderden euro’s per jaar kan besparen. Daarom is deze groep een potentiële doelgroep voor bedrijven die zich specialiseren in energie vergelijken en de daaraan verbonden overstappen. Vergelijken loont. Overstappen bespaart direct euro’s in uw portemonnee.

Let bij het vergelijken op de volgende zaken:

Een enkele meter (enkel tarief) of een dubbele meter (piek- en daltarief). Schat daarnaast je jaarlijkse verbruik (of vul de precieze aantallen in. Als je kiest om een schatting van je gebruik te maken, kun je kiezen uit de volgende opties:

  1. Single – schatting op basis van het verbruik van 1 persoon
  2. Duo – schatting op basis van het verbruik van 2 personen
  3. Gezin – schatting op basis van het verbruik van een gezin met 3 personen
  4. Groot gezin – schatting op basis van het verbruik van een gezin met 4 of meer personen


Je kunt ook een aanbod krijgen op basis van een specifiek jaarlijks verbruik. Dit kun je bijvoorbeeld doen op basis van jouw verbruik in een voorgaand jaar. Je kunt dit verbruik vinden op de jaarafrekening (energienota) van je huidige energieleverancier.

Soort energie
Er zijn tegenwoordig verschillende soorten energie af te nemen. Groene stroom is stroom die is opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals uit zonlicht, windkracht of biomassa. Grijze stroom is stroom die is opgewekt uit fossiele brandstoffen. Ook kernenergie valt onder de noemer ‘grijze stroom’. Kies uit de volgende opties: Groene stroom (gedeeltelijk), 100% groene stroom of 100% grijze stroom.

Scroll naar boven